Konsert med Bengt Johansson och Per-Erik Hallin (tid; se program)